MAESTRO/ MAESTRA

October 5, 2020

Pangalawang magulang ang turing namin sa inyo

Kayo ang nagpapayabong ng kabutihang-asal at angking talino

Hindi alintana ang hapo sa maghapong pagtuturo

Maipagkaloob lamang ang leksyong mas may turing pa sa ginto

 

Walang mahuhusay na mga inhinyero, doctor at gumagawa ng magandang disenyo

Maging mga abogado, nars at nagpapalipad ng eroplano

Kung wala ang mga gurong katulad ninyo

Na nagsusunog ng kilay upang mag-aaral ay matuto

 

Nagsasakripisyo upang mahusay na edukasyon

Ay matamo ng bawat estudyanteng may ambisyon

Ginagawa ang lahat matupad lamang ang misyon

Na sa hinaharap, mag-aaral ninyo’y may kanya kanya nang propesyon

 

Ngayong panahon ng mapaminsalang pandemya

Higpitan ang kapit at buong pusong magtiwala sa Maylikha

Taglayin itong munting baluti bilang aking pag-alaala

Sa mga gurong makikisig, matatalino at magaganda

 

Kaya sa lahat ng gurong nasa apat na sulok ng silid na ito

Sa inyong dedikasyon sa pagtuturo, ako ay saludo

Hayaang ipahayag ang pasasalamat at malugod na pagbati ko

Maligayang araw ng mga guro mula sa KUYA FERDIE n’yo!

 

          HAPPY WORLD TEACHERS’ DAY!!!

 

 

FERDINAND S. CENDAÑA

Kawani ng AICS

Magulang ng G7 mag-aaral ng AICS

Ika-5 ng Oktubre 2020